شما اینجا هستید :Skip Navigation Links : صفحه نخست : مقالات/اخبار : مقالات

bullet خودروهاي گاز طبيعي سوز (CNG) : ايمني بالا، اقتصاد سوخت، هواي پاک
سابقه استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت خودرو به سال هاي اوليه دهه 1930 در ايتاليا برمي گردد. بحران هاي نفتي، تلاش براي امنيت انرژي، ارزاني گاز طبيعي در مقايسه با سوخت هاي فسيلي مايع، بحران آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و عوامل متعدد ديگر مهمترين دلايل روي آوردن به اين سوخت از سوي برخي از کشورها به عنوان رايج ترين سوخت جايگزين در خودروها بوده است. هم اکنون نزديک به چهار ميليون و هفتصد هزار خودروي گاز طبيعي سوز (CNG) در سراسر جهان تردد مي کنند که آرژانتين با 1/5 ميليون، برزيل با يک ميليون، پاکستان با 700 هزار و ايتاليا با 382 هزار خودروي گازسوز داراي بالاترين آمار خودروهاي گازسوز درحال تردد در جهان مي باشند.
تاریخ: 9/11/2012

bullet دو معضل صنعت CNG
1- عدم توسعه متوازن 2- عدم توسعه کیفی به همراه توسعه کمی
تاریخ: 9/11/2012