شما اینجا هستید :Skip Navigation Links : صفحه نخست : مقالات/اخبار : اخبار : روزانه 100ميليون متر مکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل داده مى‌شود.
روزانه 100ميليون متر مکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل داده مى‌شود. روزانه 100ميليون متر مکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل داده مى‌شود.
فارس: مدير عامل شرکت ملى گاز ايران گفت: در حال حاضر روزانه 100 ميليون متر مکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل داده مى‌شود که اين ميزان 30 ميليون متر مکعب بيش از تعهد شرکت ملى گاز در اسفند ماه است. به گزارش روابط عمومى شرکت ملى گاز ايران، سيد رضا کسايى زاده معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به اينکه در مجامع شرکت ملى گاز به استثناى دى ماه بيش از سقف تعهد اقدام به تامين گاز مورد نياز نيروگاه‌ها کرده است،

فارس: مدير عامل شرکت ملى گاز ايران گفت: در حال حاضر روزانه 100 ميليون متر مکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل داده مى‌شود که اين ميزان 30 ميليون متر مکعب بيش از تعهد شرکت ملى گاز در اسفند ماه است. به گزارش روابط عمومى شرکت ملى گاز ايران، سيد رضا کسايى زاده معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به اينکه در مجامع شرکت ملى گاز به استثناى دى ماه بيش از سقف تعهد اقدام به تامين گاز مورد نياز نيروگاه‌ها کرده است، تصريح کرد: در کل زمستان امسال در مجموع 260 ميليون متر مکعب کمبود گاز وجود داشت که اين موجب قطعى‌هاى پراکنده و افت فشار براى حدود 3 درصد مشترکين گاز طبيعى کشور شد و هر چند که معتقديم حتى اين 3 درصد هم نبايد با کمبود گاز مواجه شوند. کسايى زاده با اشاره به مصرف بالاى گاز در بخش‌هاى خانگى و تجارى در زمستان امسال، گفت: ميزان حجم مصرف گاز اين بخش معادل توليد فاز پارس جنوبى بود که اين ميزان حجم مصرف بى‌سابقه بوده است. وى درباره اقدامات شرکت ملى گاز براى زمستان 87 تاکيد کرد: بر اساس پيش‌بينى‌هاى صورت گرفته گفت: در سال آينده ميزان توليد گاز کشور حدود 75 ميليون متر مکعب افزايش پيدا مى‌کند که براى انتقال اين مقدار گاز از جنوب به استان‌هاى شمال و غرب کشور بايد شرايط ويژه‌اى در خطوط انتقال ايجاد شود.


تاریخ: 9/11/2012